Phân Trùn Quế 8kg - Sinh khối Trùn Quế Ofrezh

Trạng thái: Còn hàng

Thương hiệu: Ofrezh

Loại: CÂY XANH - LÀM VƯỜN

120.000₫

Phân Trùn Quế 5kg - Sinh khối Trùn Quế Ofrezh

Trạng thái: Còn hàng

Thương hiệu: Ofrezh

Loại: CÂY XANH - LÀM VƯỜN

75.000₫

Phân Trùn Quế 2kg - Sinh khối Trùn Quế Ofrezh

Trạng thái: Còn hàng

Thương hiệu: Ofrezh

Loại: CÂY XANH - LÀM VƯỜN

30.000₫