Q&A- Sản Phẩm

( Có tất cả 1 bài viết )

Sự Tích Hoa Hoàng Lan

19/08/2021

Ngày xửa ngày xưa, tất cả các loài cây trên Trái Đất thuở ban đầu mới chỉ có lá mà chưa có hoa như bây giờ. Trời sai Thần Sắc Đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn...